Všetky médiá


Zhody 1 až 98 z 98     » Pozri galériu

   

 #   Miniatúra   Popis   Spojené s 
1

Juraj Kalman na fotke vľavo. Fotené v USA.
 
2

Fotka Juraja Kalmana.
 
3

Rodný list Heleny Kalmanovej rodenej Sisákovej
 
4

Úmrtný list Juraja Kalmana.
 
5

Rodný list Jána Kalmana.
 
6

Úmrtný list Márie Kalmanovej rodenej Jakubkovej
 
7

Fotka Ruženy Marie Zemanovej rodenej Žílovej.
 
8

Fotka Marty Zemanovej rodenej Krištofovej.
 
9

Fotka Pavla Krištofa.
 
10

Rodný list Ruženy Marie Zemanovej rodenej Žílovej.
 
11

Ružena Marie Žílová vľavo a sedí Aninka Špatná rodená Zemanová sestra Josefa Zemana narodeného 20.5.1917. Fotené fotografom E. Blažkom v Strakoniciach.
 
12

Fotka Anny Márie Zemanovej rodenej Šindelářovej.
 
13

Anna Šindelářová na historickej a asi jej jedinej fotke. Je fotená zo svojou dcérou.
 
14

Fotka Josefa Zemana.
 
15

Pozvánka na jubileum 90 rokov Pavla Krištofa.
 
16

Fotka Marty Zemanovej rodenej Krištofovej.
 
17

Rodný list Josefa Zemana.
 
18

Posledná vôľa Josefa Zemana v ktorej svoj majetok odovzdáva svojej manželke.
 
19

Josef Zeman na fotke vľavo.
 
20

Rodný list Marty Zemanovej rodenej Krištofovej.
 
21

Fotka Štefana Kalmana.
 
22

Štefan Kalman ako vojak na koni.
 
23

Štefan Kalman ako vojak na koni.
 
24

Narodenie Georgiusa Kalmana štvrtý na strane.
 
25

Narodenie Juraja Kalmana v kronike ôsmy na prvej strane.
 
26

Helena Sisáková tretia zprava.
 
27

Svadba Jána Kalmana a Márie Adamovej.
 
28

Fotka Michala Tabaku.
 
29

Bývalí dom Zuzany Kalmanovej vo Vechci.
 
30

Fotka Heleny Sisákovej.
 
31

Helena Kalmanová rod. Sisáková vľavo.
 
32

Helena Kalmanová rod. Sisáková druhá zpava.
 
33

Helena Kalmanová rod. Sisáková vľavo.
 
34

Helena Kalmanová rod. Sisáková vpravo.
 
35

Fotka Anny Kalmanovej rodenej Tabakovej.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
36

Fotka Dašy Kalmanovej rodenej Zemanovej.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
37

Fotka Slavomíra Kalmana.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
38

Fotka Tomáša Kalmana.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
39

Fotka Lukáša Kalmana.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
40

Fotka Nikoly Kalmanovej.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
41

Zápis v kronike z roku 1805 kde je zapísané meno Jánosa Kalmana prvý na druhej strane.
 
42

Narodenie Anny Kalmanovej prvý na druhej strane.
 
43

Svadba Georgiusa Kalmana a Anny Babejovej.
 
44

Kniha Zuzany Kalmanovej.
 
45

Začiatok a koniec knihy Zuzany Kalmanovej.
 
46

Rodný list Dašy Kalmanovej rodenej Zemanovej.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
47

Rodný list Slavomíra Kalmana.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
48

Hrob Jána Kalmana na cintoríne vo Vechci.
 
49

Video Marty Zemanovej zo svojou dcérou.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
50

Marta Zemanová na videu zo psíkmy.
 
51

Fotka Štefana Kalmana.
 
52

Fotka Štefana Kalmana.
 
53

Štefan Kalman vpravo.
 
54

Štefan Kalman vpravo.
 
55

Štefan Kalman vpravo.
 
56

Náhrobok Štefana Kalmana.
 
57

Fotka Štefana Tabaku.
 
58

Fotka Štefana Tabaku.
 
59

Fotka Heleny Tabakovej rodenej Hurnej.
 
60

Bývalí dom Zuzany Kalmanovej vo Vechci.
 
61

Bývalí dom Zuzany Kalmanovej vo Vechci.
 
62

Bývalí dom Zuzany Kalmanovej vo Vechci.
 
63

Fotka Michala Kalmana.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
64

Fotka Aninky Špatnej rodenej Zemanovej.
 
65

Fotka Juraja Kalmana.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
66

Máňa Šperlová z manzelom Lojzom Šperlom a synom Milanom Šperlom.
 
67

Fotka Márie Šperlovej rodenej Zemanovej.
 
68

Fotka Jána Kalmana.
 
69

Fotka Heleny Kalmanovej rodenej Sisákovej.
 
70

 
71

(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
72

Svadobná fotka Anny Tabakovej a Jána Kalmana.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
73

Náhrobok Heleny Kalmanovej rodenej Sisákovej na cintoríne vo Vechci.
 
74

Náhrobok Jána Kalmana na Cintoríne vo Vechci.
 
75

Úmrtie Jánosa Kalmana v kronike.
 
76

Náhrobok Juraja Kalmana na cintoríne vo Vechci.
 
77

Narodenie Marie Šimkaninovej v kronike 10 na strane.
 
78

Náhrobok Márie Kalmanovej rodenej Šimkaninovej na cintoríne vo Vechci
 
79

Náhrobok Márie Kalmanovej rodenej Šimkaninovej.
 
80

Svadba Márie Jabubkovej a Gyorgyiho Kalmana.
 
81

Anna Kalmanová rodená Tabaková na fotke z prvého svätého príjmania.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
82

Sčítanie obyvaťeľov vo Vechci z roku 1870. Bývalý dom č. 46.
 
83

Anna Kalmanová rodená Tabaková na fotke kde má 6 rokov.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
84

 
85

 
86

Fotka Anny Kalmanovej rodenej Tabakovej.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
87

Svadobná fotka Anny Kalmanovej rodenej Tabakovej.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
88

Anna Kalmanová rodená Tabaková na fotke vpredu. Vzadu sedí jej kamarátka.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
89

Anna Kalmanová rodená Tabaková na fotke zo svojimi rodičmi.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
90

 
91

Fotka Márie Sabolovej rodenej Kalmanovej.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
92

Svadobná fotka Michala Kalmana a Anny Vasoľovej.
(S touto položkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené.)
 
93

 
94

Stará studňa vo Vechci.
 
95
Kronika
Kronika
Zápis v kronike pokrstených. Dátum narodenia 24.12.1879 nesedí so zápisom v kronike, v kronike je uvedný dátum narodenia 26.12.1879.
Zápis je hneď prvý na strane.
 
96
Naša zástava
Naša zástava
Článok v novinách Naša zástava vydaných v Prešove 13.mája 1917, ročník 11, číslo 19, strana 8.
 
97
Pomník
Pomník
Cintorín Hlinné.
 
98
Výpis z kroniky
Výpis z kroniky
Poradové číslo 27 na strane