Mária Kalmanová rod. Šimkaninová

Mária Kalmanová rod. Šimkaninová

Žena 1889 - 1966  (76 rokov)

Generácie:      Štandardne    |    Kompaktne    |    Zvisle    |    Len text    |    Register    |    PDF

Ťahajte alebo rolujte, aby ste si pozreli viac z tohto diagramu.
 = Nová schéma
 = Nová schéma
 = Nová schéma
 = Nová schéma
Ján Kalman
Muž 1947-1994
 = Nová schéma
 = Nová schéma
 = Nová schéma
Štefan Kalman
Muž 1914-1977
Juraj Kalman
1930-1983
Juraj Bindas
Muž 1947-1947
Ján Bindas
Muž 1905-1964
 = Nová schéma
Gyorgyi Kalman
Muž 1885-1962
Gyorgyi Kalman
Muž 1885-1962