Georgius Kalman

Georgius Kalman

Muž 1769 -

Generácie:      Štandardne    |    Kompaktne    |    Zvisle    |    Len text    |    Register    |    PDF

Ťahajte alebo rolujte, aby ste si pozreli viac z tohto diagramu.
Gyorgyi Kalman
Muž 1885-1962
 = Nová schéma
 = Nová schéma
Gyorgyi Kalman
Muž 1848-1918
János Kalman
Muž 1807-1870
 = Nová schéma