Štatistika databázy


 Popis   Množstvo 
Celkom osôb 164  
Celkom mužov 81 (49.39%)  
Celkom žien 71 (43.29%)  
Celkom neurčeného pohlavia 12 (7.32%)  
Celkom žijúcich 74  
Celkom rodín 67  
Celkom jedinečných priezvisk 94  
Celkom Fotografie 60  
Celkom Dokumenty 28  
Celkom Náhrobky 8  
Celkom Historky 0  
Celkom Zvukové záznamy 0  
Celkom Videá 2  
Celkom zdrojov 0  
Priemerná dĺžka života1 68 rokov, 332 dní  
Najskôr narodení (Georgius Kalman 2 jan 1769  

 Najdlhšie žijúci1   Vek 
Julia Yanosey 93 rokov 183 dní  
Pavol Krištof 92 rokov 173 dní  
Marie Žílová rod. Kabátová 91 rokov  
Mária Kalmanová rod. Jakubková 89 rokov  
Anna Kabátová rod. Raba 87 rokov  
Mary Kissel rod. Lazarčíková 83 rokov 9 dní  
Helena Kalmanová rod. Sisáková 82 rokov 143 dní  
Michal Sisák 78 rokov  
Gyorgyi Kalman 77 rokov  
Mária Kalmanová rod. Šimkaninová 77 rokov  


1 Výpočty spojené s vekom sa zakladajú na údajoch osôb, ktoré majú zadaný dátum narodenia a dátum úmrtia. Keďže niektoré údaje sú neúplné (napr. pri úmrtí je zadaný len rok "1945" alebo "pred 1860"), tieto výpočty nemusia byť 100% presné.