Štatistika databázy


 Popis   Množstvo 
Celkom osôb 195  
Celkom mužov 97 (49.74%)  
Celkom žien 86 (44.1%)  
Celkom neurčeného pohlavia 12 (6.15%)  
Celkom žijúcich 77  
Celkom rodín 82  
Celkom jedinečných priezvisk 115  
Celkom Fotografie 68  
Celkom Dokumenty 30  
Celkom Náhrobky 10  
Celkom Historky 1  
Celkom Zvukové záznamy 0  
Celkom Videá 2  
Celkom zdrojov 0  
Priemerná dĺžka života1 68 rokov, 101 dní  
Najskôr narodení (Georgius Kalman 2 jan 1769  

 Najdlhšie žijúci1   Vek 
Julia Yanosey 93 rokov 183 dní  
Mária Tabaková rod. Sesorbová 93 rokov  
Pavol Krištof 92 rokov 173 dní  
Marie Žílová rod. Kabátová 91 rokov  
Mária Kalmanová rod. Jakubková 89 rokov  
Anna Kabátová rod. Raba 87 rokov  
Alžbeta Tabaková rod. Peregrinová 86 rokov  
Mary Kissel rod. Lazarčíková 83 rokov 9 dní  
Helena Kalmanová rod. Sisáková 82 rokov 143 dní  
Anna Hurná rod. Vagaská 81 rokov 250 dní  


1 Výpočty spojené s vekom sa zakladajú na údajoch osôb, ktoré majú zadaný dátum narodenia a dátum úmrtia. Keďže niektoré údaje sú neúplné (napr. pri úmrtí je zadaný len rok "1945" alebo "pred 1860"), tieto výpočty nemusia byť 100% presné.