Michal Kalman

Michal KalmanGenerácie:      Štandardne    |    Zvisle    |    Kompaktne    |    Rámček    |    Len text    |    Ahnentafel    |    Vejárovitá schéma    |    Médiá

Médiá: Rodina Michal Kalman

Médiá sú k dispozícii Pri tejto osobe existuje aspoň jedna fotografia, historka alebo iná mediálna položka.

Kalman strana

Rodičia

Prarodičia

Praprarodičia

3xprarodičia

4xprarodičia

5xprarodičia

   

Kalmanová rod. Sisáková strana

Rodičia

Prarodičia

Praprarodičia