Poznámky


Zhody 1 až 3 z 3

     

 #   Poznámky   Spojené s 
1 Narodil sa 12. septembra 1852 vo Vechci. Študoval v Sátoraljaúlhelyi, Egri, Szatmári a Debrécine. Bol poslucháčom právnickej fakulty v Budapešti. Po skončení štúdia začínal ako novinár. Bol aktívnym členom a mecenášom kultúrny a všeobecnovzdelávacích podujatí v Sedmohradsku. Bol jedným zo zakladateľov maďarských literárnych spolkov v Budapešti. Ešte ako právnik prispieval do novín „Családi Kor“ (Rodinny kruh), „Uj Idok/ (Nový čas) a „Fuggetlen Polgár“ (Nezávislý občan) vedeckými a politickými článkami. V roku 1878 sa stal stálym spolupracovníkom novín „Fuggetlen Hírlap“ (Nezávislý denník). Okrem toho prispieval do spoločenských a politických denníkov ako „Egyetértés“ (Porozumenie) a „Vasámapi Újság“ (Nedeľné noviny). V roku 1882 bol prijatý za hlavného spolupracovníka obrázkového politického denníka „Budapest képes politikai napilap“, v ktorom od 10. decembra 1883 pôsobil ako hlavný redaktor. Juraj Gracza pochádzal zo starej šľachtickej rodiny. Jeho predkovia pochádzajú z Hontianskej župy. Zomrel vo veku 56 rokov dňa 14. mája 1908 a napriek tomu, že viac-menej žil a pôsobil v Budapešti, bol pochovaný vo Vechci. Gracza, György (I166)
 
2 Mal 5 pravidiel. Keďže bol z Česka tak to povedal takto.
Nekuř
Nepij
Nehraj hazardní hry
Nechoď do hospody
Nehraj karty
Nedelej to protože já to nesnáším a nedelám. Když to nebudeš delat tak budeš mít hodne penez a budeš se mít dobře.
Toto hovoril vnukovi svojej sestry od ktorej ho chcel kúpiť. A chcel mu prenechať všetken svoj majetok. 
Žíla, Vašek (I59)
 
3 Narodil sa 26 decembra avšak do matriky mu zapísali zlý dátum a to 24 decembra. Po smrti jeho prvej manželky Anny Tabakovej sa oženil z Alžbetou Peregrinovou. Zomrel pár mesiacov pred narodením jeho prvej vnučky. Tabaka, Štefan (I12)