Štatistika databázy


 Popis   Množstvo 
Celkom osôb 286  
Celkom mužov 142 (49.65%)  
Celkom žien 131 (45.8%)  
Celkom neurčeného pohlavia 13 (4.55%)  
Celkom žijúcich 75  
Celkom rodín 125  
Celkom jedinečných priezvisk 179  
Celkom Fotografie 68  
Celkom Dokumenty 30  
Celkom Náhrobky 10  
Celkom Historky 1  
Celkom Zvukové záznamy 0  
Celkom Videá 2  
Celkom zdrojov 0  
Priemerná dĺžka života1 68 rokov, 145 dní  
Najskôr narodení (Georgius Kalman 2 jan 1769  

 Najdlhšie žijúci1   Vek 
Julia Yanosey 93 rokov 183 dní  
Mária Tabaková rod. Sesorbová 93 rokov  
Pavol Krištof 92 rokov 173 dní  
Mária Kalmanová rod. Jakubková 89 rokov  
Mária Vokurka rod. Prochasková 88 rokov  
Alžbeta Tabaková rod. Peregrinová 86 rokov  
Anna Balya 84 rokov  
Anna Kabátová rod. Raba 83 rokov 22 dní  
Mary Kissel rod. Lazarčíková 83 rokov 9 dní  
Anna Vokurka rod.Kroupová 83 rokov  


1 Výpočty spojené s vekom sa zakladajú na údajoch osôb, ktoré majú zadaný dátum narodenia a dátum úmrtia. Keďže niektoré údaje sú neúplné (napr. pri úmrtí je zadaný len rok "1945" alebo "pred 1860"), tieto výpočty nemusia byť 100% presné.