Hľadať osoby


Strom | Vetva:
Meno:
Priezvisko:
ID číslo osoby:
Pohlavie:
 
Miesto narodenia:
Rok narodenia:
Miesto krstu:
Rok krstu:
Miesto úmrtia:
Rok úmrtia:
Miesto pohrebu:
Rok pohrebu:
 
Priezvisko partnera*:

*Ak zadávate priezvisko partnera, musíte vybrať pohlavie.


Iné udalosti

Spojiť s:
Počet výsledkov na stránke:

Zobraziť informácie o úmrtí/pohrebe
Zobraziť partnera (ak osoba má viac partnerov, bude zobrazená viackrát)» Hľadať rodiny » Hľadanie