Helena Tabaková rod. Hurná

Helena Tabaková rod. Hurná

Žena 1924 - 2000  (75 rokov)

Generácie:      Štandardne    |    Kompaktne    |    Zvisle    |    Len text    |    Register    |    PDF

Ťahajte alebo rolujte, aby ste si pozreli viac z tohto diagramu.
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Ján Kalman
Muž 1947-1994
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Ján Kalman
Muž 1947-1994
 = Nová schéma
Michal Tabaka
Muž 1919-1990