Anna Lazarčíková rod. Kalmanová

Anna Lazarčíková rod. Kalmanová

Žena 1876 - 1943  (66 rokov)

Generácie:      Štandardne    |    Kompaktne    |    Zvisle    |    Len text    |    Register    |    PDF

Ťahajte alebo rolujte, aby ste si pozreli viac z tohto diagramu.
John Lazarčík
Muž 1895-1943
Julia Yanosey
Žena 1908-2001
 = Nová schéma