Anna Kalmanová rod. Tabaková

Anna Kalmanová rod. Tabaková

Žena 1954 - 2021  (67 rokov)

Generácie:      Štandardne    |    Kompaktne    |    Zvisle    |    Len text    |    Register    |    PDF

Ťahajte alebo rolujte, aby ste si pozreli viac z tohto diagramu.
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
 = Nová schéma
Ján Kalman
Muž 1947-1994
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Ján Kalman
Muž 1947-1994